Jakarta, 23 Februari 2019

Semoga hasil Musyawarah makin meneguhkan komitmen berkhidmah untuk negeri.