Bandung, 17 Maret 2021

PMII adalah Salah Satu Badan Semi Otonom Terbaik di NU. Selamat Berkongres Sahabat.