Lamongan, 18 November 2020

Alhamdulillah, telah terlaksana Maulidurrasul dan Haul Si Mbah KH Soefyan Abdul Wahab. Terimakasih teman-teman Al Khidmah Gresik, Al Khidmah Unisda, dan Keluarga besar Matholiul Anwar Simo. Terkhusus terimakasih kepada al Habib Umar bin Idrus Al Khirid dari Batu.
Atas terselenggaranya Majlis Dzikir, Maulidurrasul dan Haul Si Mbah KH Soefyan Abdul Wahab.

Rekaman Majlis dan Mauidloh hasanah bisa disimak di: https://youtu.be/VAAENymjUGM