Diantara Sifat dan Keluhuran Rosullullah dalam Al Barzanji:

Beliau adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuhnya, perangainya, memiliki tubuh dan sifat-sifat yang luhur. Ukuran tubuhnya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, lebar matanya, bercelak, tebal bibirnya, kedua alisnya tipis dan panjang. Gigi serinya renggang, mulutnya lebar dan bagus. Dahinya lebar dan berdahi bulan muda. Datar pipinya, hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang, telapak tangannya lebar, tulang persendiannya lebar, daging tumitnya sedikit, jenggotnya tebal, kepalanya besar, rambutnya sampai ke daun telinga.

Di antara bahunya terdapat cap kenabian yang telah dirantai oleh cahaya. Peluhnya jernih bagaikan mutiara, dan baunya lebih semerbak daripada harumnya kesturi.

Cara jalan beliau tenang, seolah-olah beliau turun dari tempat yang tinggi. Bila beliau menjabat tangan orang dengan tangannya yang mulai, orang itu mendapatinya bau semerbak sepanjang hari.

Bila beliau meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu ditengah-tengah anak-anak lainnya (dapat diketahui anak mana yang telah disentuh Rasulullah).

Wajah beliau yang mulia cemerlang seperti cemerlangnya bulan purnama. Orang yang mensifatinya berkata, “Aku tidak melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seperti dia. Dan tidak ada pula manusia yang melihat sepertinya”.

 

***

 

Beliau seorang yang amat pemalu dan rendah hati. Beliau mengesol sendiri sandalnya, menambal pakaiannya, dan memerah kambingnya. Beliau melayani keluarganya dengan perilaku yang baik.

Beliau mencintai orang-orang fakir miskin dan duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit diantara mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir dan tidak membiarkannya fakir.

Beliau menerima alasan, dan tidak menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai.

Beliau berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Beliau tidak takut kepada raja-raja, dan beliau marah karena Allah Ta’ala dan ridla karena keridlaanNya.

Beliau berjalan dibelakang para sahabatnya dan bersabda, “kosongkanlah belakangku untuk Malaikat Ruhaniyyah!”, Beliau mengendarai unta, kuda, baghal (peranakan kuda dan keledai), dan keledai yang dihadiahkan sebagian raja kepadanya.

Beliau ikatkan batu diperutnya karena lapar, padahal beliau telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Gunung-gunung merayunya untuk menjadi emas baginya, namun beliau menolaknya. Beliau menyedikitkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia.

Beliau memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya.

Beliau panjangkan shalat dan beliau pendekkan khuthbah Jum’at. Beliau simpati kepada orang-orang mulia, beliau hormati orang-orang utama. Beliau bergurau tapi tidak mengatakan kecuali yang benar yang disukai oleh Allah Ta’ala.

 

****

 

Note al faqir:

Semoga dapat menjadikan kecintaan kita pada Rasulullah, Manusia Teragung dalam Kehidupan ummat Manusia. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifatnya yang luhur, perilakunya yang mulia. Semoga kita hanya menjadikan beliau sebai manusia panutan, teladan, idola untuk kesempurnaan, keselamatan, dan kedamaian kehidupan kita di dunia dan akhirat.

Ya Rosul, betapa gegap gempitanya namamu dan kelahiranmu bagi ummat sejagat. Kelahiranmu merupakan nikmat terbesar dan teragung sepanjang masa, dan kewafatanmu merupakan bencana dan kepahitan yang teramat dalam bagi ummat manusia.

Imam Suyuthi dalam kitab yang ditulisnya al-Hawi Li al-Fatawi mengemukan: “Sesungguhnya kelahiran Rasululloh SAW merupakan nikmat teragung yang dianugrahkan Allah SWT kepada kita, dan wafatnya beliau adalah musibah terbesar bagi kita. Syariat telah memerintahkan kepada kita untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat yang kita peroleh, dan bersabar serta tenang dalam menghadapi musibah.”

Jelaslah, bahwa kita harus mensyukuri diutusnya Rasululloh sehingga syari’at dan ajarannya bisa sampai pada kita sekalian. Walaupun pujian apapun yang kita sanjungkan pada Kekasih Allah itu tidaklah akan pernah sepadan dengan kasih sayang beliau kepada kita ummatnya yang senantiasa dimohonkannya, dikhawatirkannya, dipikirkannya dalam setiap munajatnya kepada Allah SWT.

Ummati… ummati… ummati…

Dan yang paling penting syafaatnya yang dijanjikan pada ummatnya kelak, sesuatu yang tidak dipunyai oleh Nabi-nabi lain selain Rasulullah.

 

 

***

 

Muhammad Ya Habibullah

Muhammad Ya Khira Khalqillah

Muhammad Ya Qurrata Aini

Anta Syamsun Anta badrun

Anta Nurun Fauqa Nuri

Ma Li Habibun Siwa Muhammad

Khoirir Rusul Nabi Mukarram

Fi hubbi Sayyidina Muhammad

Nurul Li Badri Huda Mutammam

 

***

 

(Unisda Lamongan, 1:40, 11 Rabiul Awwal 1429 H)

Previous articleMajelis Dzikir Al-Khidmah yang Luar Biasa!
Next articleMengenal Matholi’ul Anwar dan Pendirinya