Jakarta, 31 Januari 2020

Nahdlatul ulama lebih daripada perkumpulan biasa, ia sudah memberi banyak untuk negeri ini, mendirikan negara, menjaga dan terus merawatnya. Budaya dijadikan infrastruktur pengamalan ajaran agama, sehingga Islam makin kuat mengakar di Indonesia. Ada nasionalisme dalam NU, ada peradaban nusantara didalamnya, dan ada khazanah ilmu pengetahuan yang bersanad hingga rasulullah saw yang dibawa oleh para kyai. Tawassuth (sikap tengah-tengah, tidak ekstrim), Tawazun (seimbang dalam segala hal), Tasamuh (toleran), dan iā€™tidal (tegak lurus) adalah prinsip-prinsip dasar selama ini dipakai sebagai kerangka perjuangan NU. Selama ada NU insyaallah NKRI aman, untuk itu aku melu NU selamanya.

Previous articleIstighosah & Ijazah Kubro oleh Prof. KH. Said Aqil Siradj
Next articleSelamat Jalan Gus Sholah