Jakarta, 17 Agustus 2020

Mensyukuri nikmat Allah, negaraku aman dan damai. Semoga kedepannya makin baik, warganya makin makmur dan sejahtera; terhindar dari balak bencana.

75 tahun RI, wujudkan merdeka dalam bekerja, wujudkan merdeka dalam berusaha.

Previous articlePer-Ziarah-an di Era Pandemi: Ziarah ke Makam Sayyidunal Habib Sholeh bin Muhsin al-Hamid
Next articleWebinar KPPU-Frans Welirang: “Antisipasi Terciptanya Posisi Dominan Melalui Hukum Persaingan”